ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน

โปรดค้นหา ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน ล่าสุดด้านล่างนี้

คำเตือนถึงผู้ใช้งานเว็บไซต์ https://www.คลิปนัดเย็ด.com ควรอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อตกลงของเราอย่างถี่ถ้วน

  เมื่อคุณสมัครใช้บริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกใด ๆ หรือเรียกดูเว็บไซต์ ในกรณีนี้หมายถึงคุณยอมรับว่าได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ด้านล่างนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

สำหรับคุณหมายถึงตัวผู้ใช้งาน ส่วนเราคือบริษัทหรือปลายทางหมายถึงเว็บไซต์  https://www.คลิปนัดเย็ด.com  

โดยเราสามารถเพิ่มหรือลบข้อความต่าง ๆ รวมไปถึงการปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บไซต์ได้ทันที โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ตามความเหมาะสม ขอให้ผู้ใช้งานตรวจสอบเงื่อนไขข้อกำหนดให้รอบคอบก่อนการเข้าใช้งาน 

1.อายุของผู้ใช้งาน

https://www.คลิปนัดเย็ด.com เป็นเว็บไซต์ที่มีภาพยนตร์สำหรับผู้ใหญ่ ดังนั้นแล้วผู้รับชมควรจะต้องมีอายุ 18 ปี ขึ้นไปหรืออยู่ในวัยที่บรรลุนิติภาวะ ส่วนผู้ที่อายุน้อยกว่า 18 ปี จำเป็นต้องมีผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีวุฒิภาวะคอยให้คำแนะนำ 

2.การเปลี่ยนแปลงเนื้อหา 

เนื้อหาภาพยนตร์ 18+ บนเว็บไซต์ https://www.คลิปนัดเย็ด.com ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้กับสมาชิกผู้ใช้งานได้รับรู้ หากมีการแปลงเปลี่ยนตัวภาพยนตร์แต่ล่ะเรื่อง ทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา 

  1. การเข้าถึงเนื้อหา

ก.) คุณสามารถเข้าถึงเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเราได้ตามสะดวกด้วยเหตุผลส่วนตัวต่าง ๆ เช่นการรับชมเพื่อเป็นกิจกรรมส่วนตัวสำหรับการผ่อนคลาย 

ข.) ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์ https://www.คลิปนัดเย็ด.com ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ ก็ตาม

ค.) ในการออกแบบเค้าโครง และรูปลักษณ์ของเว็บไซต์ได้รับการคุ้มครองภายใต้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ดังนั้นไม่อนุญาตให้มีการคัดลอกเว็บไซต์ไปใช้เพื่อผลประโยชน์ต่าง ๆ

4.ข้อจำกัดความรับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหาที่ไม่ใช่ของบริษัท

เมื่อใช้งานเว็บไซต์ คุณจะพบกับข้อมูลที่ไม่ใช่ของบริษัทเนื่องจาก https://www.คลิปนัดเย็ด.com เป็นเพียงช่องทางในการเผยแพร่หนัง 18 + ไม่ใช่บริษัทผู้ผลิตหนัง โดยเราได้ทำการอัปโหลดข้อมูลวีดิโอต่างให้ท่านรับชมเท่านั้น ซึ่งทางเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ กับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือความเสียหายในทุกกรณี